O firme
 
      Naša firma má skúsenosti v oblasti deratizačných, dezinfekčných a dezinsekčných prác. Tieto práce vykonávajú kvalifikovaní odborníci disponujúci aplikačnou dopravnou technikou na výkon týchto prác. Táto technika umožňuje kvalitné vykonanie prác s ohľadom na životné prostredie.
 
     Používame prípravky ekologicky nezávadné a tieto sa dajú aplikovať aj počas prevádzok v nemocniciach, reštauráciách, potravinárskych či iných prevádzkach.  
 
     Samozrejmou súčasťou našich služieb je aj poradenská činnosť na prevenciu proti šíreniu a premnožovaniu rôzneho hmyzu, hlodavcov či nákaz, čo je v konečnom dôsledku dôležité pri vynakladaní Vašich finančných prostriedkov v budúcich obdobiach, starostlivosti o zdravie ľudí a pracovného prostredia.
 
 

 

This template downloaded form free website templates